Drog ihop några flopperz dom dopperz på dotterz typ.

Ni får säga vad ni vill om moståndet, vissa dåliga o vissa lite bättre men tyvär inget bra, Sorry meyn.

1# 1on4 4hess
2# 4hess
3# -4 usp :s
4# uneshottas
5# duppel hexx
6# 3digel
7# 3digel
8# 1on4 deco
9# pettace + 1on3
10# FlyffArN
SK Gaming

SHOP

CHECK OUT
THE NEW JERSEY