Damn, ´fyfan vad jag är bra på att editera och dra ut klippPPpPPPP
yalle

yalle

FR MA JM


☆ YALLE ☆

/////quuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuit!
Password 2 my config is: cfg123

/ QUUUUUUUUUIT BIG TIME.
Visited Events

DreamHack Summer 2009
DreamHack winter 2009
Dreamhack Summer 2010
ScoreLAN 2010
DreamHack winter 2010
REPLAY BOOTCAMP 19/2
5KINGS LAN

Upcoming Events

Dreamhack Summer 2011

PAST TEAMS:
Replay
Fearline
BMA HOOLIGANS
Got NO Talent
GameSense.se
GP.se


00:55 - SieXa: du e min cs gud, de vet du va?هادComments

SK Gaming

SHOP

CHECK OUT
THE NEW JERSEY